Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Şirket’in rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımı ile taahhütlerinin açık ve net bir şekilde ortaya konması, bu kapsamda değerlendirilebilecek olası eylemlerin tespiti ve önlenmesine ilişkin kural ve sorumlulukların oluşturulması, çalışanların bilinçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlanarak bütünlük ve itibarının korunması amaçlamıştır.

Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri ile her seviyede görev yapan yöneticilerini ve çalışanlarını kapsayan politikanın uygulanmasına ilişkin Şirket içi mekanizmalar oluşturulmuştur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın ihlaline ilişkin iddia ve bildirimler etik ihlal kapsamında değerlendirilmekte, menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirebildikleri etik ihlal bildirim kanalı Şirket’in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Etik ihlal bildirimleri, etik konularda çalışanlara danışmanlık hizmeti veren Türk Telekom İş Etiği Kurulu tarafından tarafsız olarak incelenmektedir.

İş Etiği Kurulu tarafından gerekli araştırma ve soruşturmanın yürütülmesi sağlanarak elde edilen bulgular çerçevesinde bildirimler karara bağlanmakta ve kurul gündemine yansıyan çıkar çatışmaları dengeli bir şekilde ele alınmaktadır. Şirket tarafından gerekli denetleme ve incelemeler yapılmakta ve sonuçları, başvuru sahiplerine bildirilmektedir.

2022 yılında herhangi bir ihlal meydana gelmemiştir.