Emisyon Yönetimi

Emisyon Yönetimi

Türk Telekom olarak, iklim değişikliğinin temel nedenlerinden biri olan sera gazı emisyonlarının önüne geçmek için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik kapsamında önemli hedefler belirledik. Karbon ayak izimizi sistematik olarak azaltma amacıyla, 2020 yılında oluşan Kapsam 1-2 karbon emisyonu miktarını 2023 yılına kadar %35 azaltmayı ve güneş enerjisinden enerji üretme kapasitesini %60 oranında artırmayı hedefledik. Hedeflerimize yönelik olarak hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projelerinin yanı sıra I-REC sertifikası da satın alarak emisyon miktarımızı önemli ölçüde düşürdük.

2022 yılında gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği çalışmaları ve aldığımız I-REC sertifikaları sonucunda toplam Kapsam 2 emisyonunun %30'unu önledik. Böylece, 2022 yılında 2020 yılına göre Kapsam 1- 2 karbon emisyonlarımızı %22 azaltarak %35 olan hedefimize yaklaştık.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında düşük karbonlu ekonomiyi destekleyen ürün ve hizmetler sunuyoruz. Sera gazı emisyonlarını azaltma çalışmalarımıza devam ederken, düşük karbon salımına sahip ürün ve hizmetlerle değer zincirimizi destekliyoruz.

Yurt içi operasyonlarımızdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı GHG Protocol ve IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006 standardı çerçevesinde, operasyonel kontrol yaklaşımını benimseyerek yıllık olarak kapsamlı bir şekilde hesaplıyoruz. Her yıl faaliyetlerimiz sonucunda oluşturduğumuz emisyon hesaplamaları, yetkilendirilmiş bağımsız kuruluş üzerinden doğrulanıyor.

2022 yılı raporlama döneminde toplamda 584 bin ton CO₂ eşdeğeri (CO₂e) sera gazı emisyon salımı gerçekleştirdik. Toplam emisyon miktarının yakıt tüketimi ve soğutuculardan kaynaklanan doğrudan emisyonlar kısmı 130 bin ton CO₂e, elektrik tüketiminden kaynaklanan dolaylı emisyonlar kısmı 427 bin ton CO₂e ve operasyonel kontrolümüzün olmadığı tedarik zincirinden kaynaklanan dolaylı emisyonlar kısmı ise 27 bin ton CO₂e’dir.

2022 yılında Kapsam 1 emisyonlarımızı düzenli olarak düşürme eğilimini koruyarak bir önceki yıla göre 598 ton CO₂e azalttık. 2020’ye göre azaltım miktarını 1.712 ton CO₂e’ye ulaştırdık ve toplamda %1,3 azaltım gerçekleştirdik. Karbon emisyonlarını istikrarlı bir şekilde azalttığımıza yönelik başarımız, enerji verimliliği projelerimizin sürdürülmesi ile güçlendirilmiştir.

Hedeflerimize yönelik olarak hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projelerinden elde edilen kazanımlar ile 2022 yılı elektrik tüketimimizde 81 bin MWh tasarruf, 39 bin ton CO₂e kadar emisyon azaltımı gerçekleştirdik.

I-REC sertifikaları, her 1 MWh’lik yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik enerjisinin çevresel niteliğini gösteren sertifikalardır. Yenilenebilir enerji tüketimimizi ve yenilenebilir enerji sertifikalarına olan desteğimizi artırmak için bu yıl geçtiğimiz yıla göre satın aldığımız yenilenebilir enerji sertifikaları miktarını yaklaşık 5 katına çıkartarak 297 bin MWh I-REC sertifikası satın aldık. Elektrik tüketimimiz sonucu oluşan 2022 yılı Kapsam 2 emisyonları satın aldığımız I-REC yenilenebilir enerji sertifikalarıyla 144 bin ton CO₂e azalttık.

Böylece, 2022 yılında elektrik tüketimi kaynaklı Kapsam 2 emisyonlarını önceki yıla göre %19 oranında azaltarak 102 bin ton CO₂e düşürmeyi başardık. 2020 yılına göre baktığımızda ise Kapsam 2 emisyonları %27 oranında 155 bin ton CO₂e kadar azalttığımızı görüyoruz. Tüm bu çalışmalar neticesinde 2022 yılı itibarıyla toplam Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı 2020 yılına göre %22 oranında azaltarak 2023 yılı itibarıyla toplam %35 olarak belirlediğimiz azaltım hedefine doğru ilerledik.

Kapsam 3 emisyonlarında hayata geçirmeyi amaçladığımız bilim temelli envanter hesaplama ve hedef alma sürecimizi destekleyecek şekilde, kategori genişlemesi gerçekleştirdik. Satın alınan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan emisyonlar, yakıt ve enerji kullanımı kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlar ile yukarı yönlü taşımacılık ve dağıtım kaynaklı emisyonları 2022 yılı raporlama döneminde Kapsam 3 hesaplamalarına ilk kez dahil ettik.