Komiteler

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere; 17.10.2012 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Denetim Komitesi 16.06.2008 tarihinde, Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 14.08.2013, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi 22.02.2019 tarihinde kurulmuştur.​​​​

Ayrıca yönetim kuruluna raporlayan Sürdürülebilirlik Komitesi 31.03.2023 tarihinde kurulmuştur.